Nasz serwis korzysta z cookies tylko do obsługi zakupów. Poprzez przeglądanie dalsze serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Potwierdź i zamknij komunikat
 

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne
1.    Sklep jest własnością Luks Pomada SC podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, z siedzibą 02-761 w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 6 lok. 29, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 521-363-35-88, Regon: 146207305.
2.    Realizacja sprzedaży produktów Luks Pomada odbywa się na podstawie reguł niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.    Do złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie Lukspomada.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty oraz numer telefonu komórkowego.

§ 2 Składanie zamówień
1.    Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3.    Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu lub drogą mailową.
4.     Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5.    Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
6.    Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
7.    W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
8.    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
9.    Zamówienia  produktów  z oferty Lukspomada.pl  mogą składać  wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
10.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkty znajdują się na stanie magazynowym. W przypadku nie możliwości zrealizowania zamówienia ze względu na braki w magazynie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
11.    W przypadku braku zamówionych produktów zostaną zaproponowane Klientowi alternatywne opcje jego realizacji zamówienia:
- częściowa realizacja zamówienia
- zamiana produktów na podobne
- wydłużenie czasu oczekiwania
- anulowanie zamówienia
12.    W przypadku dokonania płatności drogą elektroniczną gwarantujemy zwrot (częściowy lub całkowity) dokonanych płatności w zależności od zaakceptowanego sposobu realizacji zamówienia.
13.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
14.    Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.
15.    Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

§ 3 Towar
1.    Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4 Koszty i termin wysyłki
1.    Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2.    Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Koszt dostawy (waga przesyłki do 5 kg):
15,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
18,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”
Paczki powyżej 5 kg będę ustalane indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.
3.     Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu, jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

§ 5 Płatności
1.    Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2.     Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Procedura reklamacji
1.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
2.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
3.     Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres naszej firmy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon będący dowodem zakupu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi .
4.    Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5.     Towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru.

§ 7 Zwrot
Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta do 14 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 Wystawianie opinii
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Luks Pomada SC  oraz na przetwarzanie przez sklep, danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Lukspomada.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 10 Postanowienia końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2.     W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3.    Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania kleinta droga elektorniczną.
 
left side bar footer
POLEĆ ZNAJOMEMU